Komunální služby

letní údržba
– úklid chodníků a komunikací zametením, aplikace herbicidního postřiku obrubníků, kačírků a parkovišť
– kompletní péče o zeleň v průmyslových areálech
zimní údržba
– údržba chodníků a komunikací, posyp štěrkem a solí v průmyslových objektech